HOME ΓΙΑ ΕΜΆς ΒΙΟ-ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΠΡΟЇΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
English Italiano Български Eλληνικά

HOME l CHI SIAMO l BIOENERGIA l PRODOTTI l CONTTACI

25 Izgrev Str., Dunavtsi 6145, Bulgaria,

tel.: +359 4348 2424; mob: +359 888 567549  Е-mail: office@tronpellets.eu

ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ ΚΑΎΣΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ PELLET ΞΎΛΟΥ

Το pellet ξύλου αποτελεί ένα καθαρό, ουδέτερο προς το διοξείδιο του άνθρακα και εύχρηστο κάυσιμο που παρασκευάζεται κυρίως από  απορρίμματα ξύλου, υπολείμματα επεξεργασίας ξύλου συμπιεσμένα σε υψηλή πίεση χωρίς κόλλα και άλλα χημικά πρόσθετα. Το pellet ξύλου παράγεται σε μορφή κυλίνδρου και συνήθως σε διάμετρο 6-8 mm και μύκος 10-30 mm. Ως αποτέλεσμα το pellet ξύλου είναι υψηλής τυποποίησης και συμπιεσμένο, γεγονός που επιτρέπει την μείωση του κόστους μεταφοράς και επίσης συμβάλλει στην αυτοματοποίηση της εκμετάλλευσης των θερμο-ηλεκτρικών σταθμών, ανεξάρτητα να αυτοί βρίσκονται σε μονοκατοικίες ή αποτελούν μεγάλες ενεργειακές εγκαταστάσεις. Με ταχέως αναπτυσσόμενο μερίδιο αγοράς το pellet ξύλου είναι ουσιαστικός πόρος για την αυξανόμενη αξιοποίηση της βιομάζας εντός Ευρώπης και άλλων περιοχών. Επίσης, το pellet ξύλου είναι εξαιρετικό μέσο αξιοποίησης των τοπικών πορών καθώς συμβάλλει σε ουσιαστική πτύχη στην διαφύλαξη της φύσης και αντιμετώπηση της κλιματικής αλλαγής. Η ΕΕ έχει θέσει στόχους περί αύξησης του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παραγωγής θέρμανσης και ηλεκτρισμού. Η βιομάζα έχει στρατηγικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων, καθώς ιδίως το pellet ξύλου αποτελεί βασική τεχνολογία με σειρά από ιδιαίτερα πλεονεκτήματα. Το pellet ξύλου είναι πιο οικονομικό και πιο συμπαγές προς μεταφορά από άλλες μορφές βιομάζας και, αφετέρου ο υψηλός βαθμός τυποποίησης παρέχει τη δυνατότητα επίτευξης εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών καύσης ακόμη και σε πολύ μικρές εφαρμογές. . Επίσης, το pellet ξύλου αποτελεί μιά πολύ εύχρηστη μορφή καυσίμου για τους τελικούς καταναλωτές – παραδίδεται ή με βυτιοφόρο ή σε σακιά και είναι κατάλληλο για χρήση σε αυτόματα συστήματα τροφοδοσίας που το καθιστά τόσο εύχρηστο στην επεξεργασία και στην εξοικονόμηση χρόνου όσο είναι και τα συστήματα υγραερίου και υγρών καυσίμων.

Οι λέβητες pellet χρησιμοποιούνται στην κάλυψη μεγαλύτερων χωρών – κατοικίες ή βιομηχανικούς χώρους και πρέπει να συνδεθούν στο σχετικό σύστημα θέρμανσης. Η ονομαστική τους ισχύς κυμαίνεται από 5 έως 2.500 kW με 85-95% βαθμό μηχανικής απόδοσης. Συγκριτικά, μία κατοικία εμβάδου 80-90 m2 δηλαδή 200-225 m3 θερμαινόμενο όγκο χρειάζεται τουλάχιστον 4,5-5 kW ισχύ εγκατάσταση για να καλύψει τα αναγκαία θερμικά φορτία.

Ο λέβητας είναι πλήρως αυτοματοποιημένος και είναι εξοπλισμένος με ειδικό καυστήρα pellet, καθώς υπάρχει δυνατότητα η εγκατάσταση να εξοπλιστεί με μικρότερη δεξαμενή καυσίμου, επίσης επί τόπου μπορεί να κατασκευαστεί ειδικό καταφύγιο για τη διαφύλαξη μεγαλύτερης ποσότητας pellet (παρ. Απόθεμα για όλη την διάρκεια της περιόδου θέρμανσης).


Είναι δυνατόν ο υπάρχων συμβατικός λέβητας (υγρού καυσίμου, υγραερίου) να αναβαθμιστεί μέσω ανταλλαγής του υπάρχοντος καυστήρα με καυστήρα pellet και/ή ενεργειακά ροκανίδια (chips). Σ`αυτή την περίπτωση οι επενδυτικές δαπάνες είναι πολύ χαμηλότερες, καθώς η αναγκαίες εγκατάσταση θέρμανσης και υποδομή είναι ήδη κατασκευασμένες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η τιμή πώλησης των λεβήτων pellet κυμαίνεται ανάλογα με το τύπο και την ισχύ, αλλά στις υπάρχουσες αυτή τη στιγμή σχέσεις μεταξύ των τιμών διαφορετικών ειδών κυσίμου (παρ. σε ισότιμη βάση η θέρμανση με pellet είναι κατά 40% πιο οικονομικό από την θέρμανση με υγρό καύσιμο, ενώ συγχρόνως έχει όλα τα πλεονεκτήματα – αυτόματη τροφοδότηση καυσίμου και ελάχιστη τέφρα/απόβλητα από την καύση), οι διαφορές τιμών μεταξύ του λέβητα υγρού καυσίμου και λέβητα pellet θα καταβαλλόνταν εντός ενός έτους.